محورهای نظارت بر فعالیتهای مدارس متوسطه نظری و پیش دانشگاهی

الف ) تحقق اهداف برنامه توسعه

1-     بررسی تراکم دانش آموز در کلاس

2-     بررسی نسبت دانش آموز به دبیر

3-     بررسی نحوه توزیع دانش آموزان پایه اول در رشته ها

4-     بررسی نرخ گذر تحصیلی از پایه های اول و دوم ( تحلیل نتایج امتحانات به بررسی افت در دروس  مردودین  ترک تحصیل )

5-     بررسی نحوه هدایت دانش آموزان مستعد به رشته علوم انسانی

۶-     تحلیل وضعیت آموزشی با توجه به مقایسه نمرات ارزشیابی مستمر و پایانی در امتحانات داخلی و نهایی – معدل دروس مختلف و ... )

 

ب ) تهیه و تدوین و اجرای برنامه سالانه ( با تکیه بر شاخص های کیفیت بخشی – آموزش نیروی انسانی – مشارکت – نظارت )

1-     تبیین وضع موجود و تجزیه و تحلیل آن بر اساس مستندات

2-     نیاز سنجی

3-     اولویت گذاری

4-     هدف گذاری

5-     تدوین برنامه عملیاتی

6-      نحوه اجرا

7-     نظارت و ارزیابی


ج ) امکانات محیط یادگیری

1-     بررسی وضعیت آزمایشگاهی ( تجهیزات – ثبت فعالیتها – اختصاص مرتبط و ... )

2-     بررسی وضعیت کتایخانه ( وجود کتب تخصصی – فعال بودن کتابخانه – عضویت دانش آموزان – داشتن کتابدار )

3-     بررسی وضعیت بانک نرم افزار سی دی های آموزشی و میزان استفاده دانش آموزان

4-     بررسی وضعیت سایت آموزشگاه ( میزان فعال بودن – نحوه استفاده – به روز رسانی امکانات و ... )


د ) نحوه اجرای آیین نامه آموزشی – آیین نامه های اجرایی – دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نحوه دسترسی و بایگانی آنها و ارائه مستندات مربوطه

1 – ثبت نام

- مدارک تحصیلی

- شرایط سنی

- انتخاب واحد

- سنوات تحصیلی

- نظام وظیفه پسران


2- واحدهای درسی

- تنظیم برنامه هفتگی


3- وضعیت رسیدگی به غیبت

- غیبت دانش آموز ( موجه – غیر موجه ) در زمان تشکیل کلاس درس

- غیبت دانش آموز ( موجه – غیر موجه ) در زمان برگزاری امتحانات


4- ارزشیابی

- نظارت بر ارزشیابی آغازین و مستمر دانش آموزان

- امتحانات پایانی دوره متوسطه روزانه

- امتحانات پایان نیمسال اول و دوم پیش دانشگاهی – بزرگسالان

- امتحانات جبرانی اول – دوم و پیش دانشگاهی

- امتحانات شهریور ماه

- لیست ریز نمرات دبیران

- کارنامه رایانه ای دانش آموزان


5- انسداد دفاتر اسنادی

- دفتر آمار

- دفتر امتحانات

- دفتر فارغ التحصیلان

- گواهینامه موقت و پایان دوره

- پرونده تحصیلی دانش آموزان

- دفتر تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموزان


6- تغییر رشته و انتقال

- تغییر رشته

- انتقال دانش آموز در طول سال تحصیلی

- نمرات دانش آموزان انتقالی


7- فوق برنامه

- خدمات آموزشی فوق برنامه

- کلاسهای تقویتی و کنکور


8- شورای مدرسه

- مستندات مربوط به شورای مدرسه ( برنامه جلسات – ارسال مصوبات به منطقه و ... )

- نحوه اجرای مصوبات آموزشی شورای مدرسه


9- شورای معلمان

- مصوبات آموزشی شورای معلمان و مستندات آن ( برنامه جلسات – صورت جلسات و ... )

- نحوه اجرای مصوبات شورای معلمان

- جلسات هماهنگی گروههای درسی ( ارائه مستندات – برنامه جلسات – مصوبات و ... )


10- مقررات انضباطی

- اجرای مقررات انضباطی دانش آموزان ( تشویق و تنبیه )


11- نظارت بر فرآیند یاددهی و یادگیری

- نظارت بر شاخص های سنجش عملکرد دبیران در زمینه های

v     مدیریت کلاس درس ( مهارت های حرفه ای معلمان – توجه به تفاوت های فردی – سیستم تشویق و تنبیه دانش آموزان )

v     برنامه ریزی تدریس ( استفاده از طرح درس روزانه – ماهانه – سالانه – رعایت بودجه بندی کتاب – استفاده از فناوری – تعامل با گروه درسی مدرسه و منطقه )

v     سنجش و ارزشیابی تحصیلی ( طراحی سؤال – تصحیح و ثبت نمرات – ارزشیابی مستمر – تحلیل نتایج )


12-  مسابقات آزمایشگاهی و کارگاهی

- نحوه اطلاع رسانی به دانش آموزان

- نحوه تشویق و ترغیب دانش آموزان

- نحوه اجرای دستورالعمل


۱۳- جشنواره روش های تدریس

- نحوه اجرای دستورالعمل

- نحوه تشویق دبیران جهت شرکت در جشنواره

- نحوه شناسایی دبیران خلاق و توانمند

نوشته شده توسط اقبال منصوری   | لینک ثابت |